שכבג הדר


שכב"ג הדר (שכבה בוגרת) מונה את שלוש השכבות הבוגרות של השבט- אפק (י'), אלמוג (יא'), וירדן (יב'). השכב"ג הוא הכוח שמפעיל את השבט.